ťahať za nitky, bez záväzkov, omotaný okolo prsta

Written by

Kto u vás ťahá za nitky? Je zmluva, ktorú ste uzavreli bez ďalších záväzkov? Máte niekoho omotaného okolo prsta? Boost your vocabulary and learn with us!

● to pull (some/ a few strings) – to secretly use the influence to get what you want
● no strings (attached) – without special conditions, obligations or restrictions
● have somebody on a string – to have great influence over somebody

● to pull (some/ a few strings) – zatiahnuť za nitky, ťahať za nitky
● no strings (attached) – bez akýchkoľvek ďalších podmienok/obmedzení/záväzkov
● have somebody on a string – mať koho omotaného okolo prsta

e.g.
He got into college because his parents pulled some strings with the dean.
I got a loan of EUR 40 000 with no strings attached.
Susan has her father on a string.

Učíme sa na facebooku, učte sa s nami!

Last modified: 02/12/2017