Kurzy angličtiny pre deti

Kurzy pre deti sú naša srdcovka!
Učíme deti od 3. ročníka ZŠ až po maturantov.
Učíme v Púchove, fyzicky, počas COVIDu online i hybridne. No hneď ako môžeme, sa vrátime naspäť do triedy, aby sme sa videli a cítili, aby sme sa smiali a vyvádzali a aby nás to bavilo.

Prečo si vybrať WINOR?
Učíme zábavne
Učíme z vlastných materiálov, ktoré neustále meníme, updatujeme a prispôsobujeme jednotlivým skupinám.
Učíme systematicky. Našimi prioritami je hovorenie a gramatika.
Ak sa hráme, hráme sa tak, aby sme deti niečo naučili alebo aby sme si niečo precvičili.
Učíme kultúru a zvyky anglicky hovoriacich krajín. Naša trieda býva počas jedného týždňa vyzdobená i 2-3 krát inak.
Oslavujeme zahraničné sviatky – máme špeciálne veľkonočné, vianočné, valentínske, halloweenske a koncoročné hodiny plné ochutnávok, súťaží a aktivít.
Naše deti povzbudzujeme v čítaní po anglicky. Máme stovky kníh v rôznych úrovniach, ktoré deťom požičiavame.
Učíme deti, ako žiť angličtinou.
Podporujeme deti pri pozeraní filmov a seriálov po anglicky. Organizujeme Netflix nights – večerné dívanie pre násťročných.
Organizujeme mimoškolské speaking events – stretnutia, na ktorých sa rozpráva po anglicky.
Orzanizujeme Halloweenske párty – Halloween parties a Easter Egg hunt – Veľkonočné hľadanie vajíčok.
Učíme deti soft skills – prezentačné a komunikačné zručnosti.
A naša najväčšia pýcha – v rámci výučby máme vlastné extra materiály na rozvoj emocionálnej inteligencie, empatie, úcty a duševného zdravia.
 Učíme sa mať radi seba i ostatných.  

Ako sa prihlásiť?
Na detské kurzy angličtiny sa môžete prihlásiť počas celého roka. Stačí nám napísať alebo zavolať a poskytnúť základné informácie (vaše meno, tel. a emailový kontakt, vek dieťaťa, koľko rokov sa učí angličtinu)
Na zápis treba myslieť o rok dopredu: Ak chcete, aby vaša dcérka/syn k nám chodil od septembra, kontaktujte nás najneskôr v máji predchádzajúceho školského roka.
Keďže záujem o kurzy prevyšuje naše kapacity, skôr zapísaní majú prednosť.
Svoje dieťa som zapísal. Čo bude ďalej?
Ak ste nám napísali, určite váš mail máme a ozveme sa. Niekedy je to skôr, niekedy neskôr, pretože sa venujeme výučbe.
Ak ste nám napísali, máme vás v databáze záujemcov a budeme vás kontaktovať pred testovaním vstupných znalostí.

Čo je testovanie vstupných znalostí a prečo sa robí?
Testovanie vstupných znalostí slúži na otestovanie toho, čo deti vedia, nevedia, ako reagujú, aký vzťah majú k výučbe.
Testovanie vstupných znalostí deti absolvujú počas leta pred nástupom do kurzov. Robíme ho preto, aby sme deti zaradili do takej skupiny, v ktorej sa posunú ďalej, kde sa nebudú trápiť, ani nudiť.

Ako testovanie prebieha?
Testovanie vstupných znalostí prebieha formou rozhovoru a ústnych prekladových cvičení.
Nie je to žiadna písomka ani skúšanie pred tabuľou. S deťmi len rozprávame, robíme si poznámky a pýtame sa ich, ako by povedali čo-to po anglicky.

Od akého veku môžem dieťa prihlásiť?
Momentálne učíme deti od tretieho ročníka základnej školy. Zo skúseností vieme, že to stačí a že sa netreba ponáhľať.

Mám staršie dieťa. Môže začať chodiť k vám?
Samozrejme. Prihlásite ho, v lete absolvujte testovanie vstupných znalostí a od septembra môže nastúpiť.

Čo by som mal vedieť predtým, ako dám dieťa na angličtinu?

1. Kurzy angličtiny sú učenie.
Nie je to voľnočasový krúžok, kam deti prídu a odídu alebo kde si vybijú prebytočnú energiu.
Zamyslite sa, či sa vaše deti radi učia a či im učenie ide. Deti sa na hodinách musia sústrediť a oproti svojim spolužiakom v škole sa učia viac.

2. Kurzy angličtiny nie sú doučovanie.
Učíme z vlastných materiálov, nie podľa školských osnov.
Hoci sa znalosti, ktoré u nás deti nadobudnú, odzrkadlia na lepších výsledkoch v škole, ak hľadáte niekoho, kto vašim deťom pomôže s domácimi úlohami alebo ich pripraví na školský test, obráťte sa na niekoho iného.

3. Kurzy angličtiny si vyžadujú čas.
Asi každý dospelý vie, že čas patrí medzi to najvzácnejšie, čo máme. Platí to však i pre deti.
Zamyslite sa na koľko krúžkov deti dávate. Ak vaše dieťa chodí z krúžkov po piatej poobede alebo má krúžky každý deň, doprajte mu oddych, alebo sa s ním porozprávajte, čo naozaj rado robí.
Prihláste deti na angličtinu len ak na ňu budú mať čas a budú mať čas pripravovať sa na hodiny.

4. Na angličtinu sa prihlasujeme dlhodobo.
Hoci sa stretávame i s mega talentmi, ktoré k nám chodia rok-dva a následne môžu vyletieť do sveta (dokážu v svojom napredovaní pokračovať samostatne a individuálne alebo sú takí dobrí, že by sme im zverili samotnú výučbu vo WINORe), deti chodia na angličtinu dlhodobo.
Ak k nám deti začnú chodiť napríklad v tretej alebo štvrtej triede, angličtinu majú zvládnutú v približne siedmej/ôsmej triede. Do konca základnej školy ich naučíme rozprávať, písať po anglicky, prejdeme konverzačnými/ maturitnými témami + naučíme ich gramatiku, ktorá sa preberá na celej strednej škole.
Pri tretiačikoch a štvrtáčokoch treba počítať s tým, že budú na angličtinu chodiť minimálne 5 rokov.
Pri starších deťoch to závisí od úrovne, s ktorou k nám prichádzajú a ako rýchlo napredujú.

5. Na angličtinu sa neprihlasujeme, aby sme si to vyskúšali.
Veľa rodičov chce svojim deťom dať maximum, a preto ich prihlasuje na rôznorodé krúžky, aby si ich vyskúšali a zistili, či ich to baví.
Prosím vás, ak to s angličtinou nemyslíte vážne, resp. ak to nie je vaša priorita a cieľ, ktorý máme s vaším dieťaťom dosiahnuť, neprihlasujte ich na angličtinu na skúšku. Ak k nám deti chodia rok, dva, je takmer nemožné na ich miesto nájsť náhradu, ktorá by sa vedomosťami do skupiny hodila.
V prípade, že si chcete vyskúšať, aké sú angličtiny u nás, informujte sa o testovacej hodine a možnosti prísť sa k nám pozrieť.

Last modified: 04/08/2022

Comments are closed.