Metóda

Štúdium vo WINORE je postavené na dvoch pilieroch: kvalitná výučba a príjemne prostredie.
Kvalitná výučba, váš progres a výsledky sú pre nás prioritou, bez ktorej by sme nedokázali učiť.

Našou druhou prioritou je príjemne prostredie.
Všetko, čo robíme, robíme s láskou. Sme stelesnením pozitívneho prístupu, vytvárame vám prostredie, v ktorom sa cítite dobre, príjemne a bezpečne.

Rozprávanie
Na našich hodinách rozprávate vy. Neustále. Hodiny vo WINORe sú vaše hodiny.
Preto vás nenecháme vysedávať a premýšľať nad inými vecami. Budete rozprávať na každej hodine, od prvej až po poslednú.
Budete rozprávať sami, v pároch, v skupinkách, ukážeme vám, že cesta k lepšiemu rozprávaniu vedie len cez neustále rozprávanie a že to dokážete i sami.

Slovná zásoba
Slovníčka sú tehly, bez ktorých dom nepostavíte. Preto si budeme slovnú zásobu zapisovať a budeme sa ju pravidelne učiť a opakovať.
Slovná zásoba v našich kurzoch je tematicky spracovaná, takže sa ju dokážete naučiť a opakovať podľa potreby.
Naši študenti ju dostávajú vo fyzickej forme. Novinkou sú graficky spracované digitálne súbory, ktoré našim študentom posielame mailom a pomocou ktorých sa učia na mobile/ v počítači.
Gramatika
Máme radi gramatiku. A vieme ju učiť. Systematicky, logicky, inak. Tak, aby ste jej rozumeli a aby ste v nej videli systém.
Pretože bez zdravej dávky gramatiky by ste nevedeli hovoriť a hovoriť by ste prestali.
Pretože nám na vás záleží a nemôžeme vás nechať hovoriť od buka do buka.

Počúvanie/ čítanie s porozumením
Na našich hodinách listening, reading, watching zpravidla nerobíme. Čítanie s porozumením (reading comprehension), počúvanie (listening) a pozeranie (watching) dávame na domáce úlohy a na začiatku hodín si overíme, či ste sa im dostatočne venovali.
Posielame vám linky, videá, odporúčame vám podcasty, seriály, filmy, učebné kanály, učíme vás venovať sa angličtine.

Naše Extra
Požičiavanie si slovíčok na kartičkách!
Naši študenti si môžu ako jediní na Slovensku (a možno i ďalej) požičiavať slovnú zásobu na kartičkách, pomocou ktorých sa môžu učiť samostatne po vlastnej osi.

Naše skupinové kurzy majú kvalitu individuálnych kurzov!
Študenti WINORu dostávajú slovnú zásobu z hodín, ktorú nevedeli. Je to custom-made (na mieru) vytváraný slovníček pojmov a fráz z ich vlastného rozprávania! Skupinové kurzy sa tak úrovňou dostávajú na hodiny one-to-one (jeden vyučujúci na jedného študenta).

Last modified: 04/08/2022

Comments are closed.