zaviaty, zavalený a snehová pokrývka

Written by

Sú stromy pokryté snehovou pokrývkou? Odrezal vás už niekedy sneh od sveta? Alebo ste len zavalený prácou a povinnosťami? Learn these snow related idioms with us!

● to be snowed in/up – to be trapped because of too much snow
● to be snowed under with – to be very busy with something, overworked
● a mantle of snow – snow that covers a surface or area

● to be snowed in/up – byť (snehom) odrezaný od sveta, zaviaty
● to be snowed under with – byť zavalený čím (starosťami, prácou)
● a mantle of snow – snehová pokrývka

e.g.
We were snowed in for days.
I am really snowed under with work at the moment.
A mantle of snow lay on the trees.

Učíme sa na facebooku, učte sa s nami!

Last modified: 04/12/2017