WINOR

Učíme sa po anglicky, učte sa s nami!

WINOR je firma venujúca sa výučbe angličtiny.

Učíme angličtinu.

Učíme deti, i dospelých.​

Učíme, ako mať učenie radi.​

Učíme, ako sa učiť.

Učíme ako rozumieť gramatike a ako ju vedieť použiť.

Učíme, ako správe hovoriť, ako sa nehanbiť, ako rozprávať.

Učíme prezentačné a komunikačné zručnosti.

Učíme lásku ku knihám.

Učíme kultúru a zvyky.

Učíme empatiu.

Učíme pozitívne myslenie.

Máme sa radi.

WINOR je firma venujúca sa výučbe angličtiny.

Učíme angličtinu.

Učíme deti, i dospelých.​

Učíme, ako mať učenie radi.​

Učíme, ako sa učiť.

Učíme ako rozumieť gramatike a ako ju vedieť použiť.

Učíme, ako správe hovoriť, ako sa nehanbiť, ako rozprávať.

Učíme prezentačné a komunikačné zručnosti.

Učíme lásku ku knihám.

Učíme kultúru a zvyky.

Učíme empatiu.

Učíme pozitívne myslenie.

Máme sa radi.

WINOR je firma venujúca sa výučbe angličtiny.

Učíme angličtinu.

Učíme, ako mať učenie radi.

Učíme ako rozumieť gramatike a ako ju vedieť použiť.

Učíme lásku ku knihám.

Učíme empatiu.

Učíme pozitívne myslenie a prístup.

Učíme deti, i dospelých.

Učíme, ako sa učiť.

Učíme, ako správe hovoriť, ako sa nehanbiť, ako rozprávať.

Učíme kultúru a zvyky.

Učíme soft-skills – prezentačné a komunikačné zručnosti.

Máme sa radi.