Pre školy

Hodina speakingu pre školy v Púchove.
Pracujete na škole v Púchove alebo jeho okolí? Chcete svojim študentom ozvláštniť hodiny angličtiny a ukázať im, aké by to bolo, keby boli teraz v zahraničí? Hodina speakingu pre školy v Púchove je presne o tom.
Ako to funguje?
Hodina speakingu pre školy v Púchove je špeciálna hodina, na ktorú prídeme my k vám alebo vy k nám. Ak prídete vy k nám, musíte rátať s maximálnou kapacitou 10 detí. Ak zavoláte vy nás, môže vás byť i 30.
Ak by vás bolo ešte viac, museli by sme nájsť vhodné priestory u vás na škole (telocvičňa, chodby s oddychovými zónami a pod.)
Hodina speakingu je o hovorení. My deťom poskytneme naše pomôcky a necháme ich rozprávať. Presne tak, ako keby boli v zahraničí. Do rozprávania deťom nezasahujeme, len im pomáhame, no
inak všetko necháme na ne.
Táto hodina je 100% speaking, zábava a zážitok, z ktorého budú deti odchádzať nabité energiou a emóciami.
Keďže zo skúseností vieme, že školská hodina s nami ubehne neskutočne rýchlo, odporúčame vám objednať si speakingovú dvojhodinovku trvajúcu 90 minút. Aj na nej bude čas doslova letieť.

Pre koho je hodina speakingu vhodná?
Máme pomôcky vhodné pre deti od 6 ročníka ZŠ po stredoškolákov. V prípade menších detí odporúčame hodinu hier.

Koľko to stojí?
Cena hodiny speakingu pre školy závisí od toho, kde bude prebiehať.
Ak prídete vy k nám, hodina bude stáť 45 EUR a dvojhodinovka 65 EUR.
Ak prídeme my k vám, hodina bude stáť 60 EUR a dvojhodinovka 100 EUR.

Ako si hodinu/dvojhodinovku speakingu objednať?
Hodinu/dvojhodinovku speakingu si môžete objednať hocikedy počas školského roka.
Stačí, ak nám napíšete alebo zavoláte.

Hodina hier pre školy v Púchove.
Pracujete v školstve, ste z Púchova a chcete vaše deti odmeniť a zabaviť po anglicky? Príďte s nimi do WINORu alebo nás zavolajte k vám a nechajte zvyšok na nás.
Ako to funguje?
Hodina hier pre školy v Púchove je špeciálna hodina, počas ktorej sa hráme hry po anglicky.
Na hodinu je nutné sa objednať. Ak chcete prísť k nám, naraz môže byť v našej triede maximálne 10 detí. Ak nás zavoláte k vám, dohodneme sa na ideálnom počte.
Počas hodiny hier sa hráme, hráme a hráme. Ak nás niektoré hry nebavia, alebo nám nejdú, zahráme sa niečo iné.

Pre koho je hodina hier vhodná?
Hodiny hier pre školy v Púchove je vhodná pre deti od deti od 4-5 ročníka ZŠ.

Aké hry máte?
Máme hry na otázky, na opis slov, na tému mesto, Vianoce, svet a povolania, na vyjadrenie vyhýbavých odpovedí, máme šarády (slovenské aktivity), máme hry z Ameriky, Británie a Austrálie. Hry vyberáme podľa veku a jazykovej úrovne detí a podľa toho, ako sa dohodneme.

Koľko to stojí?
Cena hodiny hier pre školy závisí od toho, kde bude prebiehať.
Ak prídete vy k nám, hodina bude stáť 45 EUR a dvojhodinovka 65 EUR.
Ak prídeme my k vám, hodina bude stáť 60 EUR a dvojhodinovka 100 EUR.

Hodina hudobnej po anglicky pre školy v Púchove.

Chcete spojiť hudobnú výchovu s angličtinou? Učíte alebo pracujete na niektorej zo škôl v Púchove?
Urobte pre deti niečo naviac a pozvite nás k vám do školy!

Ako to funguje?
Hodina hudobnej po anglicky pre školy v Púchove prebieha výhradne v priestoroch školy.
Zúčastniť sa jej môže celá trieda, viac tried alebo menšia skupina žiakov/ študentov.
Po objednaní a uhradení hodiny sa dohodneme na 5 pesničkách, ktoré budeme na hodine spievať.
Následne k vám zavítame a venujeme školskú hodinu anglickým pesničkám, ktoré deti počúvajú.

Pre koho je hodina hudobnej po anglicky vhodná?
Hodina je vhodná pre deti na druhom stupni ZŠ alebo stredoškolákov.
V prípade detí na prvom stupni vám odporučíme jednoduchšie pesničky.

Koľko to stojí?
Cena hodiny hudobnej po anglicky pre školy v Púchove stojí 45 EUR.
Podmienkou uskutočnenia hodiny je prístup na internet (musíme si pesničky niekde pustiť 😊

Last modified: 04/08/2022

Comments are closed.