MENU

Sept.2016: Konverzácie pre pokročilých

Metodika kurzu:

Konverzačné kurzy Konverzácia pre pokročilých 1a 2 sú dvojstupňové kurzy pre pokročilých študentov.
Kurz Konverzácia pre pokročilých 1 je zameraný na čítanie a hovorenie. Jeho základom je individuálna práca s textom, rozvoj slovnej zásoby a rozprávanie na hodinách.
Jeho druhú časť tvorí kurz Konverzácia pre pokročilých 2, ktorý je zameraný na počúvanie a hovorenie. Jadrom individuálnej prípravy tohto kurzu je počúvanie nahrávok a videí, ktoré tvoria základ pre diskusie na hodinách.
Precvičovanie stredne pokročilej gramatiky je realizované formou spätnej väzby a podľa zadania jednotlivých cvičení. Nová gramatika sa zaoberá predložkovými spojeniami a predložkami.
Keďže je jazykový kurz živý produkt, jeho obsah  v prípade potreby prispôsobím úrovni účastníkov kurzu. Kurzy sú vypracované na 20 týždňov, no ak to úroveň účastníkov dovolí, budú zjednotené a plynule prejdú z prvej časti do druhej.

Tematický obsah kurzu:

Gramatický obsah kurzu:

Lexikálny obsah kurzu:

 

Trvanie kurzu: 20 týždňov (20 x 120 min.)

Frekvencia vyučovania: 1 × 120 min. týždenne

Počet účastníkov v jednej skupine: 4 – 6

Celková cena kurzu: 200 EUR

 

Prihláška na kurz