MENU

Sept. 2016: Angličtina na prežitie

Metodika kurzu:

Konverzačno-gramatický kurz Angličtina na prežitie sa zameriava na nácvik gramatických javov na pozadí jazykového prejavu.
Jeho cieľom je naučiť účastníkov kurzu používať gramatiku tak, aby ju počas svojho rozprávania aktívne používali a aby sa u nich vytvorilo prepojenie teórie s praxou. Okrem gramatickej časti sa kurz sústreďuje na novú slovnú zásobu, ktorá je tematicky usporiadaná a ktorá reflektuje situácie zo života dospelých. Absolventi kurzu preto budú schopní zvládnuť situácie a rozhovory spojené s cestovaním, nakupovaním, telefonovaním, návštevou lekára a pod.
Individuálnu prípravu účastníkov kurzu tvorí vypracovanie si gramatických cvičení spolu s naučením sa novej slovnej zásoby. Po splnení týchto podmienok účastníkov naučím, ako efektívne využívať gramatické štruktúry v ich vlastnom jazykovom prejave.
Jazykový kurz je pre mňa živý produkt a v prípade potreby jeho obsah prispôsobím úrovni a požiadavkám účastníkov kurzu.

 

Tematický obsah kurzu:

 Gramatický obsah kurzu:

 

Trvanie kurzu: 20 týždňov (20 x 120 min.)

Frekvencia vyučovania: 1 × 120 min. týždenne

Počet účastníkov v jednej skupine: 4 – 6

Celková cena kurzu: 200 EUR

 

Prihláška na kurz