MENU

Sept. 2017: Kids Club 2 – začiatočník

Štruktúra kurzu:

Detský kurz Kids Club 2 je prvým z radu detských kurzov angličtiny. Tento kurz prebieha dvakrát do týždňa v trvaní 60 minút.
Je prvým krokom na ceste k prirodzenému osvojeniu si anglického jazyka a je vhodný pre deti druhého ročníka základnej školy alebo úplných začiatočníkov.

Metodika kurzu:

Detský kurz Kids Club 2 je zameraný na oboznámenie sa s cudzím jazykom, nácvik správnej výslovnosti anglických hlások a rozvoj slovnej zásoby v rozsahu 250 – 500 slov.
Deti sa učia hrou, pohybom, opisom, opakovaním a prostredníctvom autentických materiálov. Jednotlivé aktivity sú im ponúkané a obmieňané tak, aby boli hodiny dynamické a zábavné. Deti majú zároveň možnosť výberu odpočinkových a rekreačných aktivít, pri ktorých budú tiež vystavené angličtine.
Dôležitou súčasťou výučby je každodenné počúvanie autentických nahrávok alebo videí v angličtine v domácom prostredí.

Cieľom kurzu je osvojenie si základnej slovnej zásoby v rozsahu 250-500 slov, rozvoj fonetickej a fonologickej spôsobilosti detí, precvičovanie pamäte, zvykanie si na cudzojazyčné prostredie a vytvorenie pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku.

Tematický obsah kurzu:

 

Trvanie kurzu: 16 týždňov (32 x 60 min.)

Frekvencia vyučovania: 2 × 60 min. týždenne

Počet detí v jednej skupine: 8

Celková cena kurzu: 120 EUR (30 EUR mesačne)

 

Prihláška na kurz