MENU

Tlmočenie

Základné pojmy:

Tlmočenie je vysoko odborná tvorivá duševná činnosť spočívajúca vo verbálnom prevedení informácie zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka.

Simultánne tlmočenie je tlmočenie súbežné, keď tlmočník tlmočí rečníkov prejav do cieľového jazyka s minimálnym časovým posunom s použitím tlmočníckej techniky.

Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie následné, keď si tlmočník počas prejavu rečníka robí tlmočnícky zápis a začne tlmočiť, až keď sa rečník odmlčí, prípadne tlmočí rečníkov prejav po vetách alebo kratších úsekoch, ktoré si nevyžadujú robenie tlmočníckeho zápisu.

Dobou nasadenia tlmočníka je pracovný deň alebo pracovný poldeň a zahŕňa aj presuny v rámci pracovného dňa alebo poldňa, prestávky v tlmočení a akékoľvek prerušenia programu a tlmočníckeho výkonu bez ohľadu na ich príčinu.
Doba nasadenia tlmočníka nezahŕňa dobu dopravy tlmočníka na miesto a z miesta výkonu tlmočenia.

Podrobnejšie informácie o podmienkach a zásadách poskytovania a tlmočníckych služieb nájdete v základných dokumentoch Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov: Štandardné podmienky – tlmočenie

Podmienky tlmočníckych služieb:

Profesionálne a etické zásady tlmočníckych služieb:

 

Odmena za tlmočenie podľa odporúčaní JTP a SAPT:

Celodenné nasadenie tlmočníka – 250 EUR
Poldenné nasadenie tlmočníka – 60% celodennej sadzby
Minimálne nasadenie tlmočníka – 30% celodennej sadzby