MENU

Kurzy všeobecnej angličtiny

Charakteristika kurzu:

Tieto kurzy odporúčam:

Názvy kurzov:

A1 – začiatočník (Breakthrough)
A2 – základné vedomosti (Waystage)
B1.A – mierne pokročilý 1 (Waystage – Threshold)
B1.B – mierne pokročilý 2 (Threshold)
B2.A – stredne pokročilý 1 (Threshold – Vantage)
B2.B – stredne pokročilý 2 (Vantage)