MENU

Konverzačné kurzy

Charakteristika kurzu:

Tieto kurzy odporúčam:

 

Názvy kurzov:

Konverzácie pre mierne pokročilých
Konverzácie pre pokročilých